Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1332 VSO6 Pro gradu -tutkielma 15 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Maarit Silvén

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa tieteellisen tutkimustyön vaiheet. Hän osaa toimia eettisesti, kriittisesti ja luovasti työyhteisönsä jäsenenä. Opiskelija hallitsee tieteellisen ajattelun, tutkimuksen teon ja tieteellisen viestinnän ja kirjoittamisen periaatteet siten, että hänellä on valmius hakeutua varhaiskasvatuksen alan tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Sisältö

Tieteellisen tutkimuksen tekeminen ja artikkelimuotoisen tutkielman kirjoittaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 405 t 0 t

Itsenäinen työskentely ohjaajan johdolla tutkimusryhmän ja vertaisten tukemana Tutkimusseminaari II:ssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutkielma arvostellaan asteikolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Pro gradu -tutkielma (VSO3-VSO6) (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma