Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL3218 VSO9.1 Leikki, oppiminen ja osallistavat ympäristöt 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Riitta Korhonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa leikin teorioita käytäntöön ja edistää leikin avulla lapsen oppimista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa leikkitoimintaa erilaisissa pedagogisissa tilanteissa. Opiskelija tietää, miten lapsen kasvua ja oppimista tukevalla oppimisympäristöllä voidaan mahdollistaa lapsen aktiivinen ja osallistuva toiminta.

Sisältö

- leikin teoriat
- leikki pedagogisena toimintana ja lapsen oppimisen välineenä
- lasten osallisuuden edistäminen ja osallistavat käytännöt varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 133 t 0 t

Jakso tai sen osia voidaan korvata kontaktiopetuksella laitoksen resurssien puitteissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen verkko-opetukseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Ariel, S. 2002. Children’s imaginative play: a visit to wonderland. Westport, CT: Praeger. (Saatavana myös elektronisena julkaisuna)

2. Hännikäinen, M. 1995. Nukesta vauvaksi ja lapsesta lääkäriksi. Jyväskylän yliopisto (väitöskirja, kolme osaa 73+148+198). (Roolileikkiin siirtyminen leikin kehitysvaiheena. Piagetilainen näkökulma. Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian näkökulma tai Vygotskin koottujen teosten kehityksen kontekstia ja leikkiä koskevat osat.)

TAI

Rainio, A-P.  2010. Lionhearts of the playworld: An ethnographic case study of the development of agency in play pedagogy. University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences. Studies in Educational Sciences 233. Helsinki: University Press. Verkkojulkaisu: http://www.helsinki.fi/cradle/documents/Doctoral%20dissertations/Lionhear.pdf

3. Saracho, O. N. & Spodek, B. (toim.) 2003. Contemporary perspectives on play in early childhood education. Greenwich, CT: IAP.

4. Papatheodorou, T. & Moyles, J. (toim.) 2009. Learning together in the early years. Exploring Relational Pedagogy. London: Routledge.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma