Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL2201 MKV1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Pirkko Martti
Edeltävät opinnot
Edeltävät opinnot: tietotekniikan käytön perustaidot (KKV5-opintojakson sisällöt)

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet uudenlaisten opiskeluympäristöjen luomisessa. Opiskelija hallitsee digitaalisten materiaalien, sovellusten ja välineiden käytön oppimisen tukena ja opetuksen välineenä perusopetuksessa.

Sisältö

Keskeiset sisällöt:
- tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö käsitteenä ja strategioina sekä kasvatuksen ja erityisesti mediakasvatuksen rooli ja merkitys tietoyhteiskunnassa
- tietotekniikka opettamisen välineenä ja kohteena jonkin erikseen valitun oppiaineen (esimerkiksi musiikin, käsityön tai kuvataiteen) näkökulmasta
- opettajan työn kannalta keskeisten sovellusohjelmien käyttötaitojen syventäminen ja sovellusmahdollisuudet
- ohjelmoinnillisen ajattelun (computational thinking) kehittäminen ja ohjelmoinnin perusteiden oppiminen perusopetuksen erilaisissa ohjelmointiympäristöissä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 37 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla, harjoitustyön laatiminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mykkänen, J. & Liukas, L. 2014. Koodi2016. Ensiapua ohjelmoinnin opettamiseen peruskoulussa. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/koodi2016/Koodi2016_LR.pdf

ja muita verkkomateriaaleja

Oheiskirjallisuus:

Haasio, A. 2016. Koukussa nettiin: Lapset, nuoret ja netin vaarat. Helsinki: Avain.

Pönkä, H. 2016. Open somekirja. Jyväskylä: Docendo.

Niemi, H., & Sarras, R. (toim.) 2012. Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen median ajassa. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma