Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1356 Mup3 Musiikkiteknologia ja -laitetuntemus 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii musiikki- ja äänityslaitteiden, musiikkiohjelmistojen ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöä musiikkikasvatuksessa sekä oppii käyttämään modernin teknologian tarjoamia keinoja musiikillisessa itseilmaisussa.

Sisältö

- äänentoistolaitteiston perusteet
- musiikki- ja äänityslaitteiden ja tietotekniikan käyttö musiikin tekemisessä, opettamisessa ja oppimisessa alakouluympäristössä
- sopivien musiikkiohjelmistojen tuntemus ja käyttö
- tekijänoikeudet musiikinopettajan näkökulmasta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 39 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää työpajatyöskentelyä.
Opetus toteutetaan kahdessa 8 opiskelijan ryhmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Syksy, kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Joutsimäki, A. 2013. iPad musiikin opetuksessa. https://itunes.apple.com/fi/book/ipad-musiikin-opetuksessa/id703425350?mt=11
  2. Ruippo, M. 1999. Bändikamat: opas bändilaitteiden käyttäjälle. Oriveden kirjap. Verkkojulkaisu: http://ruippo.fi/mustek/bandikamat/
  3. Verkkomateriaaleja, aikakauslehtiartikkeleita, opintomonisteita ym.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Musiikkikasvatuksen perusopinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma