Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1230 Mup8 Musiikkileikit ja musiikkiliikunta alakoulussa 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii yhdistämään musiikkia ja liikettä. Opiskelija pystyy opettamaan musiikkiliikunnan avulla musiikin peruselementtejä ja saa valmiudet luovan musiikkiliikunnan ohjaamiseen. Opiskelija ymmärtää musiikkileikkien ja kehorytmiikan merkityksen musiikin elävöittäjänä ja oppii rakentamaan lauluihin rytmitehtäviä.

Sisältö

- musiikkileikit
- perinne- ja piirileikit
- musiikkiliikunta
- luova musiikkiliikunta
- kehorytmiikka

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 35 t 0 t

Opetus toteutetaan yhdessä 16 opiskelijan ryhmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Syksy, kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Juntunen, M-L., Perkiö, S. & Simola-Isaksson, I. 2010. Musiikkiliikunnan käsikirja 1. Musiikkia liikkuen. Sanoma Pro Oy.
  2. Juntunen, M-L., Perkiö, S. & Simola-Isaksson, I. 2010. Musiikkiliikunnan käsikirja 2. Musiikkia tanssien. Sanoma Pro Oy.
  3. Kivelä-Taskinen, E. & Setälä, H. 2006. Rytmikylpy. Kultanuotti.
  4. Alakoulun musiikkikirjasarjat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Musiikkikasvatuksen perusopinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma