Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3798 Tta3 Terveyden edistäminen 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Hanna Maijala

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventänyt osaamistaan terveyden edistämisestä. Hän on perehtynyt erilaisiin malleihin ja menetelmiin sekä käytännön toteutustapoihin koulussa ja yhteiskunnassa.

Sisältö

- yhteiskunnan haasteet terveyden edistämiselle
- terveyden edistämisen menetelmät
- terveyden edistämisen toimintojen arviointi
- koulu terveyden edistämisen keskiössä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 90 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot, ryhmäopetuksessa käsitellyt asiat, seminaarin ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Naidoo, J. & Wills, J. 2016. Foundations for Health Promotion. Edinburgh: Elsevier.
 2. Pietilä, A-M. (toim.) 2010. Terveyden edistäminen: teorioista toimintaan. Helsinki: WSOYpro Oy.

Oheiskirjallisuus:

 1. Clift, S. & Jensen, B. B. (Eds.) 2005. The Health Promoting School: International Advances in Theory, Evaluation and Practice. Danish University of Education Press.
 2. Marks, R. (Eds.) 2012. Health Literacy and School-Based Health Education. Bingley: Emerald.
 3. Rimpelä, M., Fröjd, S. & Peltonen, H. (toim.) 2010. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa 2009. Helsinki: Opetushallitus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Terveystiedon aineopinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma