Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0425 Ea4./Ero6. Oppimisen edellytykset 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistotutkija Janne Lepola

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys oppimista säätelevistä kognitiivisista ja emotionaalisista ydinvalmiuksista ja niiden oppimisympäristölle asettamista haasteista. Opiskelija on perehtynyt aihealueen keskeiseen uusimpaan tutkimustietoon.

Sisältö

- kognitiiviset ja emotionaaliset oppimisvalmiudet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 66 t 0 t

Sivuaineopiskelijat:
Vaihtoehto 1: Luento-opetus 14 t TAI
vaihtoehto 2: Itsenäinen työskentely. Itsenäinen työskentely voi sisältää esim. lukupiiri-, ryhmä- tai verkkotyöskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi

Sivuaineopiskelijat:
Vaihtoehto 1: Osallistuminen luennoille sekä luentoihin ja oheiskirjallisuuteen liittyvien tehtävien tekeminen. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus. Kaikki oheistehtävät on suoritettava hyväksytysti.
Vaihtoehto 2: Kirjallinen essee. Esseen aihe ja oheiskirjallisuus ilmoitetaan lukuvuosittain laitoksen verkkosivuilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sivuaineopiskelijat:

Vaihtoehto 1: Oheiskirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Vaihtoehto 2: Oheiskirjallisuus ilmoitetaan laitoksen verkkosivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Erityispedagogiikan perusopinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma