Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1655 MO13.4 Monilukutaito - monenlaisten tekstien tulkintaa ja tuottamista 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL, Rauma: yliopistonlehtori Juli-Anna Aerila, yliopistonlehtori Anne Keskitalo, lehtori Pirkko Martti

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hahmottaa erilaisten visuaalisten, auditiivisten ja verbaalisten tekstien sekä näiden tekstien yhdistelmien merkityksiä erilaisia ainekohtaisia monilukutaitoja yhdistäen
- Opiskelija ymmärtää eheyttämisen merkityksen monilukutaidon näkökulmasta

Sisältö

- Monilukutaidon käsite erityisesti kulttuurisen, taiteellisen ja medialukutaidon käsitteiden näkökulmasta
- Ilmiöpohjainen ja teemallinen oppimiskokonaisuus monilukutaidon kontekstissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Räsänen, Marjo. 2015. Visuaalisen kulttuurin monilukukirja. Aalto-yliopiston julkaisusarja: Taide + Muotoilu +Arkkitehtuuri 4/2015. Helsinki: Aalto-yliopisto.

2. Granö, Päivi, Keskitalo, Anne & Ronkainen, Suvi (toim.). 2013. Visuaalisen kokemus. Johdatus moniaistiseen analyysiin. Rovaniemi: LUP.

3. Kaartinen, T. (2015) Monilukutaito kaikki kaikessa. Tampereen yliopiston normaalikoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201510082343

4. Martti, P. 2013. Äänen retoriikka lastenmainoksissa. Musiikki, äänitehosteet ja puheen ei-kielelliset elementit vaikuttamisen välineinä. Jyväskylä studies in humanities (199).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Laajentavat valinnaiset opintojaksot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma