Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1656 MO13.5 Pelillisyys opetuksessa ja oppimisessa 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Sari Yrjänäinen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tiedostaa pelien merkityksen oppimisen edistäjänä.
- Opiskelija tuntee ja osaa käyttää pelejä opetuksen osana.
- Opiskelija osaa arvioida ja valita pelejä opetuksen näkökulmasta.
- Opiskelija osaa luoda tai muokata pelejä osaksi omaa opetustaan.

Sisältö

- Erilaisiin peleihin ja pelityyppeihin tutustuminen
- Digitaaliset ja ei-digitaaliset peliympäristöt
- Nuorten ja lasten pelikulttuuriin tutustuminen
- Pelien käyttö osana opetusta
- Oppimispelien arviointi ja valinta
- Oman pelin luominen tai muokkaaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Ryhmäopetuksesta 12 t voidaan järjestää suurryhmäopetuksena MO13.1 opintojakson kanssa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Manninen, T. (2007). Pelisuunnittelijan käsikirja: Ideasta eteenpäin. Tallinna: Printing Partners Oü.

2. Ajankohtaisia artikkeleita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Laajentavat valinnaiset opintojaksot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma