Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1657 MO13.6 Sanataide ja musiikillisuus - kokemuksellisen oppimisen lähteet 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Anneli Pere, yliopistonlehtori Juli-Anna Aerila

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- vahvistaa käsityksiä tietoa luovaan ja yhteisölliseen oppimiseen
- tuntee sanataiteen työtapoja ja menetelmiä ja ymmärtää niiden merkityksen oppiaineessa äidinkieli ja kirjallisuus
- syventää toimintakeskeisyyteen perustuvaa musiikillisten taitojen oppimiskäsitystä
- ymmärtää musiikinopetuksen erinäisten oppimistapojen ja terveen äänenkäytön pohjalta myönteisen musiikkisuhteen rakentumisen edellytykset
- ymmärtää laaja-alaisen oppimisen kokemuksellisuuden merkityksen
- ymmärtää eheyttämisen ja lapsilähtöisyyden merkityksen oppimiselle
- rohkaistuu omassa ilmaisussaan

Sisältö

- musiikin ja äidinkielen ja kirjallisuuden keskinäinen eheyttäminen
- sanataiteen työtapoja, menetelmiä ja harjoituksia
- toimintakeskeisiä ja kehollisuuteen perustuvia musiikillisia improvisaatiotehtäviä
- luovan äänen-, kehon- ja instrumenttienkäytön harjoituksia
- terveen puhe- ja lauluäänenkäytön harjoitteita

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Oheiskirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Laajentavat valinnaiset opintojaksot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma