Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1344 KUp1 Kuvataidekasvatus 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Anne Keskitalo

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää taiteellisen tiedon erityisluonteen ja sen suhteen muihin tiedonaloihin. Opiskelija tuntee kuvataidekasvatuksen historiaa ja nykykäytäntöjä sekä niiden taustalla ilmeneviä käsityksiä taideoppimisesta. Opiskelija osaa soveltaa taidekasvatuksen teoriaa ja opetussuunnitelmia käytäntöön.

Sisältö

- taiteellinen oppimisprosessi; aisti-, tunne-, toiminta- ja käsitetieto
- kuvataideopetuksen lähestymistavat ja oppimateriaali
- lapsen kuvallisen esittämisen ja vastaanottamisen kehitys
- perusopetuksen kuvataiteen opetussuunnitelma
- ilmiöpohjainen oppiminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
- pedagogisen projektin toteuttaminen yhteistyössä kulttuurilaitoksen kanssa
- kuvataidekasvatuksen tutkimusnäkökulmat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 65 t 0 t

Osa itsenäisestä työskentelystä voidaan toteuttaa koulun, päiväkodin, museon tai jonkin muun yhteistyötahon kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi

Opintojaksoon kuuluu opintotehtävä, opintokäynti ja taidepedagoginen projekti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Kuvataide. Helsinki: Opetushallitus.
 2. Räsänen, M. 2008. Kuvakulttuurit ja integroiva taidekasvatus. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.
 3. Salminen, A. 2005. Pääjalkainen. Kuva ja havainto. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.
 4. Ajankohtaiset artikkelit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma