Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1349 KUp7 Visuaalinen ympäristö 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Anne Keskitalo

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää luonnon- ja kulttuuriympäristön havainnointia ja kokemista osana visuaalista ympäristökasvatusta. Hän jäsentää luonto- kulttuuriympäristöä arvottavan ja tutkivan moniaistisen tarkastelun kautta. Opiskelija osaa soveltaa ympäristötaiteen käytäntöjä visuaalisen ympäristökasvatuksen välineinä. Opiskelija osaa yhdistää kolmiulotteisen ilmaisun materiaaleja ja tekniikoita sekä soveltaa niitä ympäristötaideteoksissa.

Sisältö

- ympäristön havaitseminen ja kokeminen
- ympäristötieteet; estetiikka, etiikka ja ekologia
- ympäristö taiteellisen tutkimisen ja ilmaisun lähtökohtana
- kuvanveisto ja installaatiot
- julkinen taide ja yhteisötaide

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Opintojaksoon kuuluu lisäksi opintotehtävä ja opintokäynti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus (soveltuvin osin):

  1. Suominen, A. (toim.) 2016. Maan kuva 2 (käsikirjoitus). Helsinki: Aalto yliopisto.
  2. Naukkarinen, O. 2003. Ympäristön taide. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.
  3. Ajankohtaiset artikkelit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma