Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0010 KSA1 Tuotesuunnittelu ja muotoilu 3 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Maija Esko

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tuotesuunnittelun ohjaamisen käsityönopetuksessa.

Sisältö

- tuotesuunnittelu käsityönopetuksessa, sen kulttuuriset, ekologiset, sosiaaliset ja teknologiset merkitykset
- kulttuurikasvatus
- tuotesuunnitteluprosessien käynnistäminen, ohjaaminen ja arviointi
- käsityönopetuksessa sovellettavat suunnittelumenetelmät ja -välineet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 58 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla. Opintojaksoon saattaa sisältyä omakustanteisia opintomatkoja. Opiskelija hankkii itse tarvittavat materiaalit ja välineet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Korvenmaa, P. 2009. Taide & Teollisuus, johdatus Suomalaisen muotoilun historiaan, Taideteollinen korkeakoulu.

2. Vihma, S. 2002. Ornamentti ja kuutio, johdatus modernin muotoilun historiaan, Taideteollinen korkeakoulu.

3. Kettunen, I. 2001. Muodon palapeli. Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta.

4. Nuutinen, A., Fernström, P., Kokko, S., Lahti, H. 2014. Suunnittelusta käsin Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua. Helsingin yliopisto

5. sekä muu jakson aikana ilmoitettava kirjallisuus ja oppimateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kaikille yhteiset opintojaksot (Käsityökasvatus, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma