Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0011 KSA2 Digitaalinen mallintaminen ja valmistus 3 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Kalle Virta

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee digitaalinen mallintamisen ja sen ohjaamisen perusteet käsityönopetuksessa. Opiskelija hallitsee digitaalisen valmistamisen perusteet käsityönopetuksessa.

Sisältö

- digitaalisen mallintamisen perusteet, välineet ja ohjelmat
- digitaalinen valmistaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 48 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla. Opiskelija hankkii itse tarvittavat materiaalit ja välineet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Hasari, H. & Salonen, P. 2009. Teknillinen piirtäminen. Otava.

2. Bowles, M. & Isac, C. 2009. Digital textile design. Laurence King Publishing.

3. Flyktman, R. 2010. Suuri digikuvauksen käsikirja. Readme.fi.

4. Anderson, C. 2012. Makers: The New Industrial Revolution. New York: Crown Business.

5. Budmen, I. & Rotolo, A. 2013. The Book on 3D Printing. CreateSpace Independent Publishing.

6. G. Costa Rodrigues, M. Cuypers, E. Fallahi Sichani, K. Kellens, J.R. Duflou. 2013. Laser Cutting with Direct Diode Laser. Physics Procedia, Vol.41. Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389213001302

7. Stepanova, A., Saukkonen, E., Piili, H., Salminen, A. 2015. Effect of moisture content of paper material on laser cutting. Physics Procedia, Vol.78. Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389213001302

8. Stepanova, A., Saukkonen, E., Piili, H. 2015. Possibilities of Laser Processing of Paper Materials. Physics Procedia, Vol.78. Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389215015163

9. sekä muu jakson aikana ilmoitettava kirjallisuus ja oppimateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kaikille yhteiset opintojaksot (Käsityökasvatus, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma