Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0012 KSA3 Älykkäät tuotteet ja ohjelmointi 5 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Matti Pirttimaa, yliopistonlehtori Marja-Leena Rönkkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ohjelmointitaitojaan älytekstiilien ja muiden sulautettujen järjestelmien suunnittelussa, valmistuksessa ja arvioinnissa. Opiskelija hallitsee ohjelmistojen tarkoituksenmukaisen ja turvallisen käytön sekä osaa valita suunnittelemiinsa älykkäisiin tuotteisiin tarkoituksenmukaiset materiaalit ja valmistusteknologiat. Opiskelija osaa tarkastella monimateriaalisia käsityö- ja teknologiaprosesseja käsityön opetuksen näkökulmasta.

Sisältö

- Opiskelija perehtyy ohjelmoinnin perusteisiin sekä älytekstiilien ja muiden sulautettujen järjestelmien suunnitteluun, testaukseen ja valmistukseen
- Opiskelija perehtyy erilaisia virikkeitä tuottaviin ja käsityöprosessia tukeviin oppimisympäristöihin, sekä työvälineisiin, - koneisiin, laitteisiin, ohjelmistoihin ja materiaaleihin
- Opiskelija perehtyy jaetun asiantuntijuuden ja Maker kulttuurin julkaisemisen käytänteisiin
- Opiskelija tarkastelee aihealueen käsityö- ja teknologiaprosessien suunnittelua ja toteutusta käyttäjän ja käytettävyyden näkökulmista sekä perehtyy aihealueen didaktisiin ja opetusteknologisiin erityispiirteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 56 t 0 t
Itsenäinen työskentely 73 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Ryhmä- ja omatoiminen työskentely sisältää ohjelmoitavien, älykkäiden järjestelmien ideointia, testausta, suunnittelua ja valmistamista sekä prosessin kirjallista ja kuvallista raportointia ja arviointia opetustyötä varten. Opiskelija valitsee itse projektin materiaalit. Prosessi raportoidaan portfoliossa. Kurssi voidaan toteuttaa yhteistyössä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Osallistumisvelvollisuus luennoilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Banzi, M. 2011. Arduino, perusteista hallintaan (suom. Keinänen, Y.) Norderstedt, Books on Demand.

2. Boxal, J. 2013 Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects (1st Edition).

3. Buechley, L., Eisenberg, M., Catchen, J. & Crockett, A. 2008. The Lilypad Arduino: Using Computational Textiles to

Investigate Engagement, Aesthetics, and Diversity in Computer Science Education. CHI 2008 Proceedings: Aesthetics, Awarness, and Sketching, pp. 423-432. (http://web.media.mit.edu/~leah/publications/buechley_CHI_08.pdf)

4. Buechley, L., Peppier, K., Eisenberg, M. & Kafai, J. 2013. TEXTILE MESSAGES. Dispatches from the World of E-Textiles and Education. New York: Peter Lang Publishing Inc.

5. Buechlay, L. 2014. Crafting the Lilypad Arduino. Luettavissa: http://makezine.com/2014/07/18/leah-buechley-crafting-the-lilypad-arduino/

6. Hartman, K. 2013. Muttering Hat. In L.Buechlay, K. Peppler, M. Eisenberg, & J. Kafai (Eds.) Textile Messages. Dispatches From the World of E-textiles and Education. New York: Peter Lang Publishing, 180-181.

7. Hartman, K. 2014. Make: Wearable Electronics: Design, prototype, and wear your own interactive garments. Sebastopol, Maker Media.

8. Honey, M. & Kanter, D.E. 2013. DESIGN, MAKE, PLAY. Growing the next generation of STEM innovators. New York: Routledge.

9. Kojonkoski-Rännäli, S. 2014. Käsin tekemisen filosofiaa. Turku: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö.

10. Langbridge, J. 2015. Arduino Sketches: Tools and Techniques for Programming Wizardry  (1st Edition). Indianapolis, John Wiley & Sons, Inc.

11. Lepistö, J. & Lindfors, E. 2015. From Gender-segregated subject to Multi-material Craft – Student Craft Teachers’ Conceptions of the future of Craft Subject, FormAkademisk

12.Olsson, T. 2015. Arduino wearable projects. Birmingham, Packt Publishing Ltd.

13. Purdum, J. 2015 .Beginning C for Arduino: Learn C Programming for the Arduino (2nd Edition). New York, Springer.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kaikille yhteiset opintojaksot (Käsityökasvatus, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma