Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0014 KSA5 Puu- ja muoviteknologia 4 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Miika Leino

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa puun ja muovin työstämisen erikoistekniikat
- hallitsee ja osaa soveltaa erikoistekniikoita harjoitustöissä
- osaa soveltaa tietoja ja taitoja opetusmateriaalin tuottamiseen ja erikoistekniikoiden opettamiseen

Sisältö

- puuntyöstöteknologiat
- puumateriaalin muovaaminen taivutustekniikoilla
- pinnankäsittelyn erikoistekniikat
- muovimateriaalien muovaus- sekä liitostekniikoita
- muovien kemialliset rakenteet ja tunnistus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 44 t 0 t
Itsenäinen työskentely 59 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla ja ryhmäopetuksessa. Harjoitustyöt ja portfolio eri sisältöalueilta, sisältäen oppimateriaalin peruskoulun opetusta varten.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Pääkkönen, E. J. 1993. Muovien tunnistaminen yksinkertaisin välinein. Muoviyhdistys.

2. Seppälä, J. 2005. Polymeeriteknologian perusteet. Otatieto oy, s. 15-160.

3. Loukola, S. 2001. Puusta pitkään. Puutuotteiden suunnittelu ja valmistus. WSOY, s. 100-120.

4. Middleton, D. & Townsend, A. 1993. Marquetry Techniques. B. T Basford, London, s. 26-122.

5. Gunnars, A. 2000. Korjaa ja verhoile omat huonekalusi. Karkkila: Kustannus-Mäkelä oy, s. 7-64. TAI Hauta-aho, J. & Tähtinen, H. 1997. Kunnosta ja verhoile vanhaa. WSOY.

6. Ahonen, T. 1997. Maalaustyöt 1, pintakäsittelyn perusteet. Jyväskylä: Gummerus, s. 120-128.

7. Schleining, L. 2006. The Complete Manual of Wood Bending. Milled, laminated, and steam-bent work. Linden Publishing.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kaikille yhteiset opintojaksot (Käsityökasvatus, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma