Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0015 KSA6 Metalliteknologia ja kivenhionta 4 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Mika Metsärinne

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käsityön metalliteknologian ja kivenhionnan erikoistekniikat. Opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa erikoistekniikoita harjoitustöissä. Opiskelija osaa soveltaa tietoja ja taitoja opetusmateriaalin tuottamiseen ja erikoistekniikoiden opettamiseen.

Sisältö

- yksilöllisen ongelmanratkaisukäsityön ja käsityön opettajuuteen orientoitumisen teoriaa ja niiden harjoitustyöhön soveltamista
- käsityökasvatuksen metalliteknologian tutkimusmetodeihin syventyminen
- metallin muovaavat ja lastuavat koneistustekniikat sekä materiaali- ja aineliitostekniikat
- kivenhionnan perusteiden syventäminen ja niiden itsenäinen soveltaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 44 t 0 t
Itsenäinen työskentely 59 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla ja ryhmäopetuksessa. Harjoitustyöt ja portfolio, sisältäen oppimateriaalin peruskoulun opetusta varten.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Metsärinne, M. 2009. A Theoretical Approach to Artifact Development in Sloyd/technology  Education. In L. K. Kaukinen (Ed.) Proceedings of the Crafticulation & Education Conference. Techne Series, Research in Sloyd Education and Craft Science A: 14/2009.

2. Metsärinne, M. 2009. Teknologisten käsityösysteemien tuottaminen. Teoksessa M. Metsärinne (toim.) Käsityökasvatus tieteenalana 20v – Sloyd education 20 years as discipline. Techne Serien, Research in SloydEducation and Craft Science A: 15/2009, s. 131-156.

3. Maaranen, K. 2012. Koneistus. Sanoma Pro.

4. Maaranen, K. 2010. Koneistus. Harjoituskirja. Sanoma Pro.

5. Maaranen, K. 2004. Koneistustekniikat. Helsinki: WSOY.

6. Lepola, P. & Makkonen, M. 2009. Materiaalit ja niiden käyttö. Sanoma Pro.

7. Lepola, P. & Makkonen, M. 2011. Hitsaustekniikat ja teräsrakenteet. Sanoma Pro.

8. Lepola, P. & Makkonen, M. 2010. Hitsaustekniikka. Opiskelukirja. Sanoma Pro.

9. Heikkilä, M. 2010. Tekniset piirustukset. Sanoma Pro.

10. Hasari, H., Salonen, P. 2012. Teknillinen piirtäminen. Otava.

11. Kyllönen, P., Laakkonen, P. & Mäenpää, M. 2011. Tekniikan laskutaito. Sanoma Pro.

12. O’Keeffe, S. 2011. Upeat, helpot korut. Tee itse sormuksia, korvakoruja, riipuksia ja solkia. Jyväskylä: Atena kustannus oy.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kaikille yhteiset opintojaksot (Käsityökasvatus, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma