Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0016 KSA7 Ompelu- ja vaatetusteknologia 4 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marja-Leena Rönkkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- on laajentanut perusopinnoissa hankkimaansa ompeluteknologista osaamistaan
- hallitsee kaavoituksen ja kuosittelun perusteet ja kykenee soveltamaan niitä vaativissa vaatteen suunnittelu- ja valmistusprosesseissa
- hahmottaa vaatteen valmistusprosessin eri työvaiheineen ja kykenee vaatteen valmistusprosessin itsenäiseen toteuttamiseen
- osaa kuvata ompelurakenteet poikkileikkauskuvin ja -symbolein
- osaa suunnitella ja toteuttaa vaatetukseen liittyviä, turvallisia opetuskokonaisuuksia eri-ikäisille oppijoille

Sisältö

-ompelu- ja vaatetusteknologia, pukeutumiskulttuuri ja muoti
- vaatteen kaavoitus- ja valmistusprosessit
- ompeluteknologinen kuvaaminen
- asun tai asukokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen
- turvallinen työskentely
- portfolion laatiminen vaatetuksen suunnittelu- ja valmistusprosessista

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 44 t 0 t
Itsenäinen työskentely 59 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla ja ryhmäopetuksessa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Anttila, R. & Jokinen, R. 2000. Sovitus ja muotoilu. Helsinki: Opetushallitus. (soveltuvin osin)

2. Häkkinen, R. & Ylönen, H. 2007. Vaatetusalan ammattitekniikan käsikirja. Helsinki: Otava.

3. Eberle, H. & al. 2010. Ammattina vaate. Helsinki: Sanoma Pro.

4. Döllel, H. & Eberle, H. 2012. Muoti – piirtäminen, väri ja tyyli. Helsinki: Sanoma Pro Oy

5. Punomon verkko-oppimateriaalisivusto http://www.punomo.fi

6. Opetuksen aikana ilmoitettava muu kirjallisuus ja oppimateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kaikille yhteiset opintojaksot (Käsityökasvatus, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma