Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0017 KSA8 Lankateknologia 4 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marja-Leena Rönkkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella ja valmistaa erilaisiin lankateknologioihin perustuvia tekstiilejä
- hallitsee suunnittelun ja valmistuksen kannalta keskeiset käsitteet, materiaalit ja valmistustekniset sisällöt
- osaa tarkastella lankateknologioihin perustuvien tekstiilien suunnittelua ja valmistusta pedagogisesta näkökulmasta ja soveltaa oppimaansa käsityön opetuksessa.
- osaa opettaa ja ohjata lankateknologiaan perustuvia aiheita ja ilmiöitä eri-ikäisten oppijoiden parissa

Sisältö

- pientyövälinein toteutettavat lankateknologiat
- lankateknologioiden välineet ja materiaalit
- lankateknologioiden pedagoginen tarkastelu
- oppimateriaalin tuottaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 44 t 0 t
Itsenäinen työskentely 59 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit

Oheiskirjallisuus:

1. Ketola, P. 2014. Sukupolvien silmukat. Helsinki: Maahenki.

2. Mitronen, K. & Nieminen, M. 1980. Suomalainen sukkakirja. Käyttösukkia lapsille ja

aikuisille. Helsinki: WSOY.

3. Koskennurmi-Sivonen, R. 2009. Neulonnan perusteet. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/15524

4. Koskennurmi-Sivonen, R. Virkkauksen perusteet. www.helsinki.fi/~rkosken/virkkaus.pdf

5. Stanfield, L. & Griffiths M. 2000. Neulojan käsikirja. Helsinki: Otava.

6. Ohrenstern, D. 2015. Kaunista koukkuamalla. Sanna Oksanen (suom.) Helsinki: Moreeni.

7. Mills, M. 2013. Virkkuri: Virkkuutöitä kotiin ja käyttöön. Helsinki: Otava.

8. Opetuksen alussa ilmoitettava kirjallisuus ja oppimateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kaikille yhteiset opintojaksot (Käsityökasvatus, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma