Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0018 KSA9 Tutkiva tuottaminen ja projektioppiminen käsityönopetuksessa 4 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Maija Esko, lehtori Mika Metsärinne

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee projektityöskentelyn ja osaa soveltaa tutkivan tuottamisen periaatteita käsityönopetuksessa.

Sisältö

- projektioppiminen ja tutkiva tuottaminen
- tuotesuunnittelun ja tutkivan tuottamisen teoriaa ja metodologiaa
- projektityöskentelyn perusteet: projektin käynnistäminen, hallinta, lopetus ja arviointi
- tuotesuunnitteluprojektin käytännön toteutus ja siihen liittyvä oppimistehtävän suunnittelu käsityönopetukseen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 75 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojaksoon sisältyy opintokäynti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Metsärinne, M. & Kallio, M. 2011. Johdatus tutkivaan tuottamiseen. Techne Series A:18/2011.

2. Metsärinne, M. 2003. Teknisen käsityön visio-opetus ja –oppiminen. Toiminta- ja tapaustutkimus peruskoulun 9. luokalla. Turun yliopiston julkaisuja. Annales Universitatis Turkuensis C:198.

3. Metsärinne, M. 2009. A Theoretical Approach to Artifact Development in Sloyd/technology  Education. In L. K. Kaukinen (Ed.) Proceedings of the Crafticulation & Education Conference. Techne Series, Research in Sloyd Education and Craft Science A: 14/2009.

4. Ulrich, K. T. & Eppinger, S. T. 2012. Product Design and Development. Fifth Edition. Mc Graw-Hill International Edition, s. 1-72.

5. Dym, C. L. &Little, P. with Orwin. E. J. and Sput, R. E. 2009. Engineering Design. A Project-based Introduction. Third Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.

6. Opetuksen alussa erikseen osoitettu materiaali tuotesuunnittelusta, palvelumuotoilusta, projektioppimisesta ja käyttäjäkokemuksen suunnittelusta (Use experience design)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kaikille yhteiset opintojaksot (Käsityökasvatus, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma