Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0019 KSA10 Ajoneuvo- ja moottoriteknologia 4 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Kalle Virta

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ajoneuvo- ja moottoriteknologian sekä mekaniikan perusasiat. Opiskelija hallitsee opetuksen perusteet työturvallisuusnäkökohtineen niin, että pystyy tuottamaan perusasteelle soveltuvia oppimistehtäviä ja ohjaamaan niitä.

Sisältö

- polttomoottoriteknologian perusteet ja tulevaisuuden teknologiat
- mittaustekniikka
- ajoneuvotekniikan perusteet
- lujuusopin ja mekaniikan perusteet
- mekaniikkaan ja sähköoppiin pohjautuvan projektityön suunnittelu ja tuottaminen
- projektitiedon soveltaminen koulukäsityöhän
- käsityökasvatuksen tutkimusmetodiikan soveltaminen suunnittelussa ja toteutuksessa ajoneuvo- ja moottoriteknologiassa
- tietoteknologisten sovellusten käyttö
- käsityön oppimisen arvioinnin perusteita

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 40 t 0 t
Itsenäinen työskentely 59 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Ansaharju, T. & Maaranen, K. 1998. Koneenasennus. WSOY, s. 95-208, 233-342.

2. Norman & al. 1993. Advanced Design and Technology. Longman, 5. painos, s. 369-497.

3. Autio, A., Kemppainen, P. & Rantala, J. 2011. Autotekniikka 2. Otava. (soveltuvin osin)

4. Rantala, J. & Sirola, J. 2011. Autotekniikka 3. Otava. (soveltuvin osin)

5. Lehtinen, A. & Rantala J. 2012. Autotekniikka 4. Otava. (soveltuvin osin)

6. Karhima, M. 2011. Autotekniikka 6. Otava. (soveltuvin osin)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma