Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0020 KSA11 Materiaaliteknologia 2 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Mika Metsärinne ja lehtori Kalle Virta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa metalli-, puu-, muovi- ja älykkäiden materiaalien perusteita.

Sisältö

- tekniseen työhön liittyvien materiaalien kemialliset tai luonnolliset rakenteet ja niiden jalostusmenetelmät

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Ansaharju, T; ilomäki, O; Katainen, H; Maaranen, K. & Mäkinen, A. 1989. Materiaalitekniikka. WSOY. Kone- ja metallitekniikka. 1-213.

2. Loukola, S. 2001. Puusta pitkään. Puutuotteiden suunnittelu ja valmistus. WSOY, s. 9-45, 160-175

3. Pohjakallio, M. 2013. Muovi-ilmiö – virikekooste muoveista opettamisen ja oppimisen avuksi. Muoviteollisuus Ry. 3-18.

4. Ball, P. 1998. Mittojen mukaan. 2000-luvun materiaalit. Terra Cognita. 133-181.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma