Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0021 KSA12 Sisustustekstiilit ja kudonta 3 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Virpi Yliverronen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kutoa perussidoksisia kankaita teknisesti sujuvasti
- käyttää lanka- ja kudontatekniikoiden termistöä ja ymmärtää perussidoksisten kankaiden rakennejärjestelmän
- tarkastella sisustustekstiilien suunnittelua ja valmistusta pedagogisesta näkökulmasta ja soveltaa oppimaansa käsityön opetuksessa
- ohjata sisustuksen ja kankaankudonnan aihepiirejä eri-ikäisten oppijoiden parissa ja erilaisilla materiaaleilla

Sisältö

- Kankaankudonnan perusteet, perussidokset ja kutominen
- Harjoitustöiden ja opetusmateriaalin tuottaminen kurssin sisältöalueilta
- Kudontatekniikoiden kulttuuriset juuret sekä perinteen soveltaminen nykyaikaan
- Sisustustekstiilit käsityön opetuksessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Karisto, M. 2010. Lautanauhat. Suunnittelu ja kutominen. Helsinki: Tammi.

2. Kankaanrakentajan opas. 2012. Koria: Mallikerta.

3. Hirvi, M. 2013. Kankaanrakentajan sidosoppi. Koria: Mallikerta.

4. Hirvi, M. 2015. Kankaankutojan mattokirja. Koria: Mallikerta.

5. Kärnä-Behm, J. (toim.) 2011. Sisustuskirja. Tutkimuksellisia avauksia. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 28.

6. Opetuksen aikana ilmoitettava muu kirjallisuus ja oppimateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma