Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0022 KSA13 Kankaan kuviointi 3 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marja-Leena Rönkkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- valita materiaalit ja välineet erilaisiin kankaan pinnan kuviointeihin
- suunnitella ja toteuttaa tekstiilien pinnan kuviointia erilaisilla kirjonta-, painanta- ja värjäysmenetelmillä
- tarkastella tekstiilien pinnan kuvioinnin suunnittelua ja valmistusta pedagogisesta näkökulmasta ja soveltaa oppimaansa käsityön opetuksessa.

Sisältö

- kansanomaiset, kokeilevat ja soveltavat kirjontatekniikat
- kankaanpainannan ja värjäyksen soveltavat menetelmät
- itse suunniteltu ja toteutettu käsityötuote ja sen prosessiin liittyvä portfolio

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 32 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Vainikainen, V. & Sairanen, R. 2007. Kaikki kirjonnasta. Helsinki: WSOY.

2. Mentu, T., Mikkelä, T. & Paakkunainen, U. 2010. Printti ja pisto. Helsinki: Otava.

3. Pellonpää-Forss, M. 2009. Kankaanpainanta. Välineet, suunnittelu, painaminen. Taideteollinen korkeakoulu.

4. Karppinen, S., Kouhia, A. & Syrjäläinen, E. 2014. Kättä pidempää: Otteita käsityön tutkimuksesta ja käsitteellistämisestä. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja, Nro 33. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Helsinki. Verkkojulkaisu: http://hdl.handle.net/10138/43167

5. Opetuksen aikana ilmoitettava muu kirjallisuus ja oppimateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma