Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3277 mPEDA a2. Oppilaan oppimisen tukeminen 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Heli Vigren

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisimmät oppimisen haasteet. Opiskelija ymmärtää oman vastuunsa kaikkien oppilaiden oppimisen ohjaajana ja heidän kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa tukijana. Opiskelija tuntee koulun oppilas- ja opiskelijahuollon periaatteet sekä ymmärtää vastuunsa koulun moniammatillisessa yhteisössä.

Sisältö

- koulun oppilashuollon periaatteet
- opettaja osana koulun moniammatillista yhteistyötä
- oppimisvaikeudet ja kolmiportainen tuki
- oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiva opettaminen ja ohjaus
- opettajat ja oppilaat koulun hyvinvoinnin rakentajina

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 37 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää opiskelijoiden yksin ja ryhmissä toteutettavia opintotehtäviä, joiden tekemiseen kuuluu osallistuminen myös kielelliseen palautteeseen ja tekstin muokkaaminen palautteen perusteella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tiedot oheismateriaaleista ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Aineopinnot, MMO (Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma