Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3278 mPEDA a3. Aineenopettaja työyhteisössä ja yhteiskunnassa 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettajat Jenni Alisaari, Anu-Mari Janhonen ja Heli Vigren

Osaamistavoitteet

Opiskelija tiedostaa opetuksen eheyttämisen merkityksen. Hänellä on valmiudet tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden opettajien kanssa erilaisten oppimiskokonaisuuksien, oppimisympäristöjen ja monipuolisen oppimisen toteuttamiseksi. Opiskelija oppii pohtimaan omaa ammatillista kehitystään ja opettajan identiteettiään myös suhteessa työyhteisönsä muihin jäseniin. Opiskelija tiedostaa roolinsa sekä vastuunsa kasvatuksen ja oppiaineen asiantuntijana työyhteisössä ja yhteiskunnassa.

Sisältö

- oppiaineiden välisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu
- monilukutaito ja kielitietoinen opetus oman oppiaineen näkökulmasta
- opettajan ammattietiikka, ammatillinen kehitys ja työn ulottuvuudet
- aktiivinen kansalaisuus, ihmisoikeudet ja demokratia
- turvallinen toimintaympäristö

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 75 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Oppimispäiväkirjan arviointiperusteet: Arvioinnin kohteena on opiskelijan osoittama kyky perustella, tarkastella ja arvioida omaa työskentelyään.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Aineopinnot, MMO (Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma