Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3280 mPEDA a6 Ainedidaktinen seminaari 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja tai professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida pienimuotoisia ainedidaktisia tutkimuksia. Opiskelijan laatima tutkielma osoittaa, että tekijä hallitsee tutkimuksen raportoinnin sisällölliset, rakenteelliset, tyylilliset ja kielelliset perusvaatimukset. Opiskelija kykenee kehittämään työtään ja kouluyhteisönsä toimintaa tutkivan opettajuuden näkökulmasta.

Sisältö

- ainedidaktisen tutkielman suunnittelu ja toteutus
- tutkielman etenemisen raportointi ja esittely seminaari-istunnoissa
- seminaarissa esiteltyjen tutkimussuunnitelmien ja valmiiden tutkielmien yhteisöllinen arviointi
- rakentava palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- tutkiva opettajuus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 105 t 0 t
Seminaari 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja tutkielman laatiminen, tutkielman opponointi. Tutkielman laajuus 15-20 sivua, parityön laajuus 20-30 sivua. Opintosuoritukseen kuuluu tutkielman palauttaminen kielenhuoltoon ja oman tekstin muokkaaminen palautteen perusteella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Aineopinnot, MMO (Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma