Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDA3501 ePEDA 6 Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori Päivi Pihlaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää koulutussuunnittelun teoreettisia lähtökohtia ja periaatteita. Hän osaa erotella erilaisia koulutussuunnittelumalleja ja tuntee projektityöskentelyn periaatteet. Lisäksi opiskelija osaa analysoida koulutuksen kehittämishankkeita.

Sisältö

- koulutuksen suunnittelun yleiset lähtökohdat
- koulutuksen suunnittelun kehystekijät ja erilaiset suunnittelumallit
- oppimisympäristöjen suunnittelu, esim. verkko-oppimisympäristö
- projektityöskentely koulutuksessa
- koulutuksen kehittämishankkeet
- koulutuksen suunnittelu, opetussuunnitelmat ja erityiskasvatus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Opintojakson luennot (14 t) toteutetaan yhdessä opintojaksojen Kc4/Ac4 kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen luento-opetukseen ja harjoitustyön laatiminen. Harjoitustyössä käsitellään luentosisällöt sekä opintojaksoon liittyvä oppimateriaali.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Lisätietoja

Opintojaksolle voivat osallistua ne opettajan pedagogisia opintoja suorittavat erityispedagogiikan pääaineopiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden opettajan pedagogisiin opintoihin. Jos opiskelija suorittaa opintojakson ennen kuin on saanut opinto-oikeuden opettajan pedagogisiin opintoihin, suoritetaan se opintojaksona Kc4 Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen kasvatustieteen opetussuunnitelman mukaisesti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos