Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1330 MHA3 Tutkimusharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Maarit Silvén

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee perusteellisemmin yhden tieteellisen lähestymistavan lapsen varhaiseen kehitykseen ja opettaja/vanhempilähtöiseen kasvatukseen. Opiskelija on syventänyt osaamistaan yhdestä tieteellis-ammatillisesta tiedonkeruu- ja arviointimenetelmästä. Opiskelija osaa itsenäisemmin soveltaa käytäntöön tietämystään ja suunnitella varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttävän tutkimuksen.

Sisältö

- osallistuminen tutkimusryhmän työskentelyyn (kokouksiin, koulutukseen ja työpajoihin)
- observointi-, haastattelu- tai lomakemenetelmällä kerätyn aineiston ohjattu ja itsenäinen analysointi
- tieteellisen tutkimuksen raportointi posteri- ja suullisena esityksenä suomen- tai englanninkielellä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja tutkimusryhmän toimintaan, käytännön työ.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma