Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIR0037 Ero1. Erityiskasvatuksen rakenteet ja ohjausjärjestelmä 4 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marita Neitola

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erityiskasvatukseen liittyvät säädökset ja palvelut ihmisen elämänkaarella ja tietää palveluiden toteuttamiseen liittyvän ohjausjärjestelmän. Opiskelija ymmärtää erityispedagogiikan ideologiat ja sen, miten ne näkyvät palvelujen järjestämisessä. Opiskelija ymmärtää inkluusion periaatteet. Hän tuntee erityiskasvatuksen ja -opetuksen osana muuta palvelujärjestelmää. Opiskelija tietää erilaiset tuen toteutuksen lähtökohdat ja mallit sekä erilaiset kuntoutukselliset/pedagogiset suunnitelmat osana palvelujen kokonaisuutta. Opiskelija tietää oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitteet ja toimintatavat.

Sisältö

- erityiskasvatuksen palveluita ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjausjärjestelmä
- erityiskasvatuksen ideologioiden taustateoriat ja ideologioiden toteutus
- erityiskasvatuksen järjestämisen periaatteet ja tukimuodot kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä
- tuen portaat ja pedagogiset asiakirjat sekä muut kuntoutukseen/pedagogiikkaan liittyvät suunnitelmat
- oppilas- ja opiskelijahuolto

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Ryhmäopetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 73 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kaikessa opetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Harjoitustyönä tutustutaan jonkin kunnan varhaiskasvatuksen (vain erityisopettajan opintoja lastentarhanopettajille opiskelevat) tai esi- ja perusopetuksen tuen malleihin tai oppilashuoltoon.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona opettajan antama aineisto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma