Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIR0038 Ero2. Erityiskasvatuksen organisaatiot ja työ 3 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Kristiina Huhtanen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erityispedagogiikan alueella toimivia työorganisaatioita ja niiden perustehtäviä ja osaa arvioida perustehtävän toteutumista vammaisuuden ja erityisen tuen tarpeen näkökulmista. Opiskelijalla on valmiuksia organisaation kehittämiseen ja henkilöstön osaamisen arviointiin sekä kehittämiseen. Opintojakson aikana opiskelija omaksuu organisaatioteorioita ja johtajuuteen liittyviä tekijöitä erityiskasvatusta toteuttavissa organisaatioissa.

Sisältö

- erityiskasvatusta toteuttava organisaatio ja sen perustehtävä ja johtamiskulttuuri
- organisaatio ja vammaisuus sekä erityisen tuen tarpeet ja niiden merkitykset
- toiminnan ja osaamisen arviointi ja kehittäminen sekä työhyvinvointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 64 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää ryhmätyöskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona opettajan antama aineisto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma