Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIR0039 Ero3. Erityisopettajan asiantuntijuus ja sen kehittyminen 3 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marita Neitola

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ryhmää kasvu- ja oppimisympäristönä sekä tunnistaa erilaisia ryhmäprosessiin liittyviä ilmiötä. Hän osaa reflektoida omaa toimintaansa ryhmän jäsenenä ja ammatillista kehittymistään sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelijan oma erityisopettajuus ja siihen liittyvä käyttöteoria on kehittynyt ja opiskelija ymmärtää työnohjauksen merkityksen ammatillisessa kehittymisessä yksilön ja työyhteisön näkökulmista.

Sisältö

- erilaiset ryhmät, roolit ja toimintakulttuurit sekä ryhmän dynamiikka
- yksilö ja ryhmä erityiskasvatuksen näkökulmasta
- erityisopettajan erilaiset roolit ja tehtävät: mihin suuntaudun?
- oman osaamisen ja asiantuntijuuden arviointi
- työnohjaus ja konsultaatio

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmäopetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 54 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona opettajan antama aineisto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma