Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIR0058 Ero4. Erityisopettajan monitahoinen yhteistyö 3 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marita Neitola

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee moniammatillisen työn teoreettiset periaatteet ja ymmärtää perheen kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen. Lisäksi hän ymmärtää erityisopettajan roolin moniammatillisessa yhteistyössä ja harjaantuu sekä päiväkodin/koulun sisäiseen että päiväkodin/koulun ulkopuoliseen yhteistyöhön.

Sisältö

- monimuotoiset perheet
- perheen kanssa tehtävä yhteistyö
- yhteistyö työyksikön sisällä (muut opettajat, avustajat, oppilashuoltohenkilöstö jne.)
- yhteistyö verkostoissa (kunta, järjestöt, terapeutit jne.)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 87 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kaikessa opetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Opiskelija tekee itsenäisesti opetuksen alussa ohjeistettavat vierailukäynnit. Lisäksi tehdään luentoihin ja vierailukäynteihin perustuva(t) moniammatillisen yhteistyön harjoitustyö(t).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona opettajan antama aineisto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma