Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIR0041 Ero5./Ea3. Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Kristiina Huuhtanen

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii analysoimaan poikkeavuuden merkitystä yhteiskunnallisesti tuotettuna ilmiönä ja osana yhteiskunnallista luokittelua.

Sisältö

- poikkeavuusteoriat
- intressiryhmät ja poikkeavuus

Toteutustavat

Erityisopettajaopiskelijat: Luento-opetus 12 t, seminaari 4 t, verkkotyöskentely 8 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Erityispedagogiikan sivuaineopiskelijat: Luento-opetus 12 t, verkkotyöskentely 12 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Luento-opetuksen lisäksi opintojaksoon sisältyy harjoitustyö(töitä). Harjoitustyönä arvioidaan kriittisesti luettuja artikkeleita, joista keskustellaan ryhmissä verkossa.

Erityisopettajaopiskelijat, suoritusvaihtoehto 1: Harjoitustyö sisältää verkkokeskustelun (8 t) sekä seminaarin (4 t). Seminaarissa on läsnäolovelvollisuus. Harjoitustöiden yhteinen arviointi, palaute ja keskustelu tapahtuu seminaarissa.

Erityispedagogiikan sivuaineopiskelijat, suoritusvaihtoehto 2: Harjoitustyö toteutetaan verkkotyöskentelynä (12 t). Sivuaineopiskelijat eivät osallistu seminaariin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisessa tentissä tentitään luennot ja teos:

Conrad, P. & Schneider, J. W. 1992. Deviance and medicalization. From badness to sickness.  3. painos. Philadelphia: Temple University Press.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Erityispedagogiikan perusopinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma