Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIR0043 Ero7. Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet 3 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Jaanet Salminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee puheen, kielen ja kommunikaation tyypillisen kehityksen sekä ymmärtää kielen merkityksen lapsen kehityksessä ja oppimisessa. Hän tuntee puheen, kielen ja kommunikaation vaikeuksia sekä niiden taustoja, arviointia, tukitoimia ja kuntoutusta.

Sisältö

- kielen tyypillinen kehitys
- puheen, kielen ja kommunikaation vaikeuksien luokittelu ja taustat
- yhteydet lapsen kehitykseen ja oppimiseen
- arviointi, kuntoutus ja tukitoimet
- AAC-menetelmät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 63 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää verkkotehtävän ja tenttiin valmistautumisen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti (tentitään luennot ja kirjallisuus) ja verkkotehtävä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Korpilahti, P., Aaltonen, O. & Laine, M. (toim.) 2010. Kieli ja aivot. Helsinki, Art-Print. (opintojakson alussa ilmoitettavat osat)
  2. Launonen, K. & Korpijaakko-Huuhka, A-M. (toim.) uusin painos. Kommunikoinnin häiriöt: syitä ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Helsinki, Yliopistopaino. (opintojakson alussa ilmoitettavat osat)
  3. Huuhtanen, K. (toim.) 2012. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Oppimateriaalikeskus Opike.
  4. Muu mahdollinen opettajan ohjeistama materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma