Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIR0045 Ero9. Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus 3 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Jaanet Salminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee neurologisia kehityshäiriöitä ja vammaisuutta sekä niiden taustaa ja selitysmalleja. Hän tietää neurologisten kehityshäiriöiden ja vammaisuuden haasteita sekä yhteyksiä kehitykseen ja oppimiseen. Lisäksi hän perehtyy arviointiin, kuntoutukseen ja tukitoimiin.

Sisältö

- neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus ja niiden taustat ja selitysmallit
- erilaiset tuen tarpeet ja niiden arviointi
- opetus, kuntoutus ja muut tukitoimet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 64 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää verkkotehtävän sekä kotitenttiin valmistautumisen ja suorittamisen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti ja verkkotehtävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentojen lisäksi tentitään soveltuvin osin:

  1. Kaski, M., Manninen, A., Mölsä, P. & Pihko, H. 2012 tai 2013. Kehitysvammaisuus. Porvoo: WSOY.
  2. Pihko, H., Haataja, L., Rantala, H. (toim.) 2014. Lastenneurologia. Duodecim.
  3. Takala, M. & Kontu, E. (toim.) 2006. Näkökulmia näkövammaisten opetukseen. PS-kustannus. TAI Opettajan opintojakson alussa mahdollisesti ohjeistama materiaalipaketti.
  4. Opintojakson alussa ohjeistettava mahdollinen muu materiaali.

Verkkotehtävää varten luettava materiaali valitaan oheisen linkin materiaaleista:

http://www.cp-liitto.fi/vammaryhmat/kirjallisuutta/vammaisten_itsensa_kirjoittamia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma