Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIR0059 Ero10. Erityiset oppimisvaikeudet 3 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistotutkija Janne Lepola

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa erityisiä oppimisvaikeuksia sekä ymmärtää niiden taustoja. Opiskelija on tietoinen erityiset oppimisvaikeudet huomioivasta opetuksesta ja ohjauksesta.

Sisältö

- erityiset oppimisvaikeudet
- oppimisvaikeuksien taustat ja tunnistaminen
- oppimisvaikeudet huomioiva opetus ja ohjaus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 66 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyö pohjautuu luentoihin ja kirjallisuuteen ja se voi sisältää useampia erillisiä osakokonaisuuksia. Harjoitustyön toteuttaminen ohjeistetaan tarkemmin opintojakson alussa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyön toteuttamisessa käytettävät materiaalit:

  1. Wong, B. 2004. Learning about Learning Disabilities. San Diego: Elsevier Academic Press. (saatavilla: http://site.ebrary.com/lib/uniturku/detail.action?docID=10186393) TAI
    Wong, B. & Butler, D. (2012). Learning about Learning Disabilities. San Diego: Elsevier Academic Press. (soveltuvin osin)
  2. Opintojakson aikana annettava muu materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma