Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIR0048 Ero12. Erityisopetuksen menetelmät 6 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marita Neitola

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee erityiskasvatuksen ja -opetuksen periaatteita ja menetelmiä. Opiskelija osaa arvioida erilaisten menetelmien soveltuvuutta erityiskasvatuksen- ja opetuksen erilaisissa konteksteissa. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia menetelmiä lasten ja nuorten oppimisen ja kasvun tueksi niin yksilö- kuin ryhmätasolla.

Sisältö

Erityiskasvatuksen- ja opetuksen sekä ohjauksen
- periaatteet yksilö- ja ryhmätasolla
- erilaiset menetelmät
- toimintatapojen ja menetelmien soveltaminen
- menetelmällisen osaamisen syventäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmäopetus 44 t 0 t
Itsenäinen työskentely 102 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyöt ovat sekä yksilö- että ryhmätöitä. Opintojakson toteutus voi olla yhteydessä Ero16. Käytännöllinen opiskelu II -jaksoon.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma