Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIR0067 Ero13. Oppilaan perustaitojen opettamisen lähtökohtia 4 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marita Neitola

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee perusopetuksen keskeisten oppiaineiden opettamisen perusperiaatteita ja erilaisia lähestymistapoja sekä syventää omia pedagogisia valmiuksiaan.

Sisältö

- peruskoulun keskeisten oppiaineiden oppimisen ja opettamisen perusteet
- oppimista tukevan opetus- ja ohjausvuorovaikutuksen perusteet
- oman opettajuuden ja opettamisen reflektointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 83 t 0 t

Itsenäinen työskentely muodostuu yksilö- ja ryhmätyöskentelystä, jotka sisältävät mm. oman opetuksen videointia.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tieto oheiskirjallisuudesta jaetaan opintojakson alussa.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu niille käsityön aineenopettajan koulutuksen opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet luokanopettajan monialaisia opintoja. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutuksessa opiskelevat/opiskelleet opiskelijat suorittavat opintojaksoista Ero17, Ero18, Ero19 ja Ero20 kaksi opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma