Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIR0060 Ero14. Orientointi käytännön opintoihin 2 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Riitta Korhonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erityiskasvatuksen kentän varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen ja tutustuu erityisopettajan työhön erilaisissa ympäristöissä. Hän oppii havainnoimaan erityisen tuen tarpeita ja vuorovaikutusta ryhmässä.

Sisältö

- pedagoginen havainnointi ja ryhmän toimintaan tutustuminen
- erityisopetuksen eri muotoihin ja kuntakohtaisiin rakenteisiin perehtyminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 47 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Kaikessa opetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Osallistuminen opetukseen ja itsenäisesti toteutettavat vierailukäynnit erityisopetusta ja -kasvatusta tarjoaviin ryhmiin/yksikköihin opintojakson alussa ohjeistettavalla tavalla, kirjallinen raportti (seurantapäiväkirja).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Tarkemmat tiedot opintojakson toteutuksesta annetaan vuosittain.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma