Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIR0061 Ero15. Käytännöllinen opiskelu I 4 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marita Neitola

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erityisopettajan työn tavoitteita ja sisältöjä. Opiskelija ymmärtää erityisopettajan rooliin moniammatillisessa yhteistyössä. Opiskelijalla on valmiudet havainnoida erilaisia oppijoita sekä arvioida, suunnitella ja toteuttaa opetusta muiden ammattilaisten kanssa.

Sisältö

- erityisopettajan työhön tutustuminen ja siinä toimiminen
- havainnoinnin ja pedagogisen arvioinnin pohjalta toteutettava erityisopetus
- moniammatillisessa työyhteisössä työskentely

Toteutustavat

Käytännölliseen opiskeluun kuuluu
- orientoivia luentoja 2 t
- raportointiseminaari 4 t
- työskentelyä 65 t varhaiserityiskasvatuksessa (vain erityisopettajan opintoja lastentarhanopettajille opiskelevat) tai perusopetuksessa (vain perusopetuksen erityisopettajaksi opiskelevat).
- itsenäistä työskentelyä 37 t, mm. ohjauksen ja opetuksen suunnittelua, oppimispäiväkirjan työstämistä, raportin laatimista
Opintojakson kesto on neljä viikkoa. Opintojakson tarkempi sisältö ohjeistetaan orientoivalla luennolla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kaikessa opetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Opiskelija työstää oppimispäiväkirjan ja laatii harjoitteluraportin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Tarkemmat tiedot opintojakson toteutuksesta annetaan vuosittain.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma