Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIR0063 Ero17. Lastensuojelu erityispedagogiikan haasteena 4 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marita Neitola

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää lastensuojelun tilanteen kentällä, menettelytavat ja niitä ohjaavan lainsäädännön, lastensuojelun tarpeen syntymissyyt sekä eri näkökulmia lasten ja nuorten auttamiseen.

Toteutustavat

Mikäli opetusta järjestetään, luennot 12 t TAI kirjallinen tentti, mikäli opetusta ei järjestetä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Mikäli opetusta järjestetään, osallistuminen opetukseen ja oppimispäiväkirja tai essee luentojen pohjalta. Esseevaihtoehdossa aihe hyväksytetään opintojakson vastuuhenkilöllä. Mikäli opetusta ei järjestetä, opintojakso suoritetaan kirjallisena tenttinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. Luvut 1 ja 2, s. 15–179.
  2. Tieteellisiä artikkeleita lastensuojelun alueelta. Artikkelien sähköiset osoitteet saa opintojakson vastuuhenkilöltä.

Esseen oheislukemistona Lastensuojelun käsikirja esseen aiheeseen soveltuvin osin https://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
IV Erityiskysymykset (Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma