Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6126 Kemian tieteellinen viestintä I 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee erilaisia tiedonhakumenetelmiä sekä omaksuu tietoa kemian alan tieteellisistä artikkeleista. Opiskelija osaa esittää tutkimustuloksia kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan erilaisiin tiedonhakutekniikoihin sekä kemian alan tieteellisiin aikakausilehtiin ja harjoitellaan niiden käyttöä tieteellisen tiedon lähteenä. Kurssilla harjoitellaan tieteellisen tiedon esittämistä kirjallisesti ja suullisesti. Lisäksi perehdytään hyvään tieteelliseen käytäntöön tutkimustulosten raportoinnissa ja tutkielmien kirjoittamisessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Aktiivinen läsnäolo luennoilla ja harjoituksissa. Moodle-tehtävät ja suulliset harjoitukset on suoritettava hyväksytysti. Kirjallisen työn laatimiseen liittyvä opetus on suoritettava hyväksytysti (kielikeskuksen opetus).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

2016-2017, II-IV periodi. 2017-2018, II-IV periodi.
Suositellaan suoritettavaksi samana vuonna LuK-harjoitustyön ja tutkielman kanssa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali, Moodlen materiaali.

Lisätietoja

Kurssiin kuuluu kaksi eri kokonaisuutta: kemian laitoksen antama opetus (3 op) ja kielikeskuksen antama opetus (1 op). Kielikeskuksen opetus on integroitu tähän kurssiin eikä erillistä ilmoittautumista siihen tarvita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science