Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Kemian laitos » LuK-opinnäyte aineenopettaja
KEMI6204 LuK-harjoitustyö/ kemian opettaja 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Ari Lehtonen, Mikko Ora, Juha-Pekka Salminen

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on täydentää opiskelijoiden tietämystä laboratoriossa tehtävästä kokeellisesta tutkimustyöstä.

Sisältö

LuK-työn sisältö riippuu opintolinjasta ja valitusta harjoitustyöstä. LuK-harjoitustyö tehdään pääsääntöisesti sillä opintolinjalla, jolla opiskelija aikoo suorittaa maisteritutkinnon.

Toteutustavat

Kemian opettajan LuK-harjoitustyön kesto on noin kaksi täyttä työviikkoa ja siitä kirjoitetaan työselostus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyö ja työselostus

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjalliset työohjeet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science