KEMI6421 Orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian syventävien opintojen harjoitustyöt 10 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Kemian aineopintojen harjoitustyöt ja LuK - harjoitustyö tehty.

Osaamistavoitteet

Harjoitustöiden tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn sekä lisätä menetelmällistä osaamista samalla suuntautuen omalle erikoisalalle.

Sisältö

Harjoitustyö on yksi suurempi kokonaisuus, joka keskittyy opiskelijan kiinnostuksesta riippuen orgaaniseen synteesiin tai analyysiin, luonnonyhdisteiden kemiaan, rakennekemiaan tai fysikaaliseen / fysikaaliseen -orgaaniseen kemiaan. Työ tehdään itsenäisesti nimetyn ohjaajan valvonnassa. Työstä kirjoitetaan työselostus

Toteutustavat

Noin viiden viikon mittainen harjoitustyöjakso

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Hyväksytty kokeellinen työ ja työselostus. Työselostus palautettava viimeistään 2kk kuluttua kokeellisen työn lopettamisesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science