KEMI6422 Orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian erikoistyö 35 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
LuK-tutkinto suoritettu.

Osaamistavoitteet

Erikoistyössä opiskelija pyritään perehdyttämään jonkun rajatun kemiallisen ongelman ohjattuun, mutta silti mahdollisimman itsenäiseen ratkaisuun, ja laatimaan ongelmasta ja saavutetuista tuloksista selkeä, ymmärrettävä selostus.

Sisältö

Erikoistyön asiasisältö määräytyy luonnollisesti ratkaistavasta ongelmasta. Tavallisesti työhön sisältyy koko erikoistyöajan pituinen kokeellinen laboratoriotyöjakso, mutta työn luonteen niin vaatiessa ainakin osa tästä jaksosta voi olla muutakin työskentelyä, esim. tietokoneella.

Toteutustavat

Kahdenkymmenen viikon pituinen laboratoriojakso. Työselostuksen laatiminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Erikoistyö ja työselostus

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science