KEMI6423 Orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian pro gradu -tutkielma 20 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
LuK-tutkinto suoritettu.

Osaamistavoitteet

Hyväksytyn erikoistyöselostuksen jälkeen tutkimuksen aihepiiristä kirjoitetaan pro gradu -tutkielma, jossa kuvataan työn taustaa, siihen liittyvää omakohtaista työtä ja esitetään saavutetut tulokset johtopäätöksineen. Lopuksi pro gradu -tutkielman aihepiiristä kirjoitetaan ns. kypsyysnäyte.

Toteutustavat

Pro gradu -tutkielman laatiminen. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Kypsyysnäyte ja pro gradu -tutkielma.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kypsyysnäyte: hylätty tai hyväksytty

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science