Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6518 Materiaalikemian ja kemiallisen analyysin pro gradu -tutkielma 20 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
LuK-tutkinto suoritettu.

Osaamistavoitteet

Hyväksytyn erikoistyöselostuksen jälkeen tutkimuksen aihepiiristä kirjoitetaan pro gradu -tutkielma, jossa kuvataan työn taustaa, siihen liittyvää omakohtaista työtä ja esitetään saavutetut tulokset johtopäätöksineen. Lopuksi pro gradu -tutkielman aihepiiristä kirjoitetaan ns. kypsyysnäyte.

Toteutustavat

Pro gradu -tutkielman laatiminen. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Kypsyysnäyte ja pro gradu-tutkielma.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kypsyysnäyte: hylätty tai hyväksytty

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science