Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Kemian laitos » Kemian aineopinnot (sivuaineopiskelija)
KEMI6202 Tutkimuksellinen kemian opetus 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Veli-Matti Vesterinen
Edeltävät opinnot
Suositeltavat opinnot: Kemian perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kokeellisuuden ja tutkimuksellisuuden roolin kemian oppimisessa ja opetuksessa. Opiskelija kehittää taitojaan opettaa kokeellisin ja tutkimuksellisin menetelmin.

Sisältö

Kokeellisuuden ja tutkimuksellisuuden merkitys opetussuunnitelmassa sekä oppilaan kiinnostuksen ja ymmärryksen kehittämisessä, erilaiset tavat toteuttaa kokeellisuutta ja tutkimuksellisuutta, lähestymistavan haasteet ja mahdollisuudet, kokeellisen ja tutkimuksellisen opetuksen taidot.

Toteutustavat

Lähiopetus: 6 x 4 h
Lähiopetus perustuu vertaisopetukseen, jossa kukin opiskelija toimii sekä opiskelijan että opettajan roolissa. Lähiopetukseen liittyy oppimistehtäviä, jotka osin perustuvat kirjallisuuteen.
Lisäksi toteutetaan opetusharjoittelu, jossa pareittain ohjataan koululaisryhmää, joka vierailee OpiLUMA-laboratoriossa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen läsnäolo lähiopetuksessa, kurssin kuuluvat oppimistehtävät sekä harjoittelu OpiLUMA-laboratoriossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kurssi järjestetään joka syksy.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sähköisen oppimisympäristön kautta jaettava materiaali.

Lisätietoja

Korvaa aineenopettajalinjan opiskelijoilla kurssin KEMI6113 Orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian aineopintojen harjoitustyöt tai KEMI6114 Materiaalikemian ja kemiallisen analyysin aineopintojen harjoitustyöt. Kemian aineopintoja suorittaville opettajaopiskelijoille pakollinen. Kurssi järjestetään yhteistyössä fysiikan laitoksen kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Kemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science