Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Fysiikan ja tähtitieteen laitos » Syventävät teoriaopinnot
FFYS7019 Materiaalien hapettuminen ja korroosio 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Jarkko Leiro
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Selventää pääasiallisesti metallien hapettumiseen tai ruostumiseen vaikuttavia tekijöitä: minkälaiset olosuhteet tarvitaan näiden ilmiöiden syntymiseen ja mitkä tekijät kiihdyttävät kyseisiä prosesseja. Lisäksi opitaan miten voidaan hidastaa hapettumista ja korroosiota.

Sisältö

Kurssilla perehdytään materiaalien pinnoilla tapahtuvaan hapettumiseen, tarkemmin sanottuna kyseisen prosessin alkuvaiheeseen. Tämän lisäksi tarkastellaan korroosion syntymekanismeja ja sen vaikutusta materiaalien ominaisuuksiin. Lopuksi esitetään korroosiota ehkäiseviä teknisiä ratkaisuja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

D.R. Askeland: The Science and Engineering of Materials,

M.F. Ashby & D.R. Jones, Engineering Materials.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään viimeisen kerran keväällä 2017.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet